Logg på

Klinforsk

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge tilbyr forskningsstøtte til kliniske studier for forskere ved NTNU og helseforetakene i Midt-Norge.

Klikk her for å åpne kontaktskjema
Foto: Torgeir T. Bell

Aktuelt

 

 

https://www.klinforsk.no/aktuelt/GCP-1Kurs: Good Clinical Practice 1Klinforsk arrangerer kurs i GCP-1 høsten 2023Klinforsk arrangerer kurs i GCP-1 høsten 2023
https://www.klinforsk.no/aktuelt/Klinisk forskning i praksisKurs: Klinisk forskning i praksisNytt digitalt kurs: Klinisk forskning i praksis 13.november 2023 09:00- 15:00 (Digitalt, Zoom)Nytt digitalt kurs: Klinisk forskning i praksis 13.november 2023 09:00- 15:00 (Digitalt, Zoom)
https://www.klinforsk.no/aktuelt/GCP-kursKurs: Good Clinical Practice 2 Klinforsk arrangerer kurs i GCP-2 høsten 2023.Klinforsk arrangerer kurs i GCP-2 høsten 2023.
https://www.klinforsk.no/aktuelt/fagmoter-arkivFagmøter - arkivHer finnes presentasjoner fra fagmøtene som har vært i 2021 og 2020.Her finnes presentasjoner fra fagmøtene som har vært i 2021 og 2020.
https://www.klinforsk.no/aktuelt/Nasjonalt kurs for studiesykepleiereKurs: Nasjonalt kurs for studiesykepleiere Nasjonalt kurs i studiesykepleie, i regi av NorCRIN. Nasjonalt kurs i studiesykepleie, i regi av NorCRIN.

Våre tjenester

 

 

https://www.klinforsk.no/tjenester/DatahåndteringDatahåndteringBruk av elektroniske system for innsamling av data i kliniske studier bidrar til bedre datakvalitet, god datasikkerhet og er ofte mer praktisk enn papir-CRF (Case Report Form). Det forenkler samarbeid om pasientdata og reduserer prosjektkostnader.
https://www.klinforsk.no/tjenester/ForskningsrådgivningForskningsrådgivningVåre rådgivere har bred medisinsk, helsefaglig og vitenskapelig kompetanse og kompetanse innen alle faser av planlegging og gjennomføring av en klinisk studie. Vi bistår forskere fra ide til ferdig prosjekt.
https://www.klinforsk.no/tjenester/MonitoreringMonitoreringMonitorering er en lovpålagt kvalitetssikring av legemiddelstudier og studier på medisinsk utstyr som skal CE-merkes. Klinforsk tilbyr monitorering av akademiske studier som foregår i Midt-Norge.
https://www.klinforsk.no/tjenester/ProsjektøkonomiProsjektøkonomiKlinforsk tilbyr rådgivning og økonomisk oppfølging til ekstern finansierte prosjekter med forankring innen Helse Midt-Norge hvor St.Olav er partner. Tjenesten skal sikre kostandskontroll og økonomisk oversikt i prosjektets faser.
https://www.klinforsk.no/tjenester/StatistikkStatistikkVi tilbyr veiledning i statistikk til forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og i Helse Midt-Norge. Henvendelser kan være knyttet til oppgaver av kortvarig karakter, men kan også danne grunnlag for et langvarig forskningssamarbeid.
https://www.klinforsk.no/tjenester/SøknadsstøtteSøknadsstøtteKlinforsk tilbyr hjelp til alle faser av søknader om finansering av klinisk rettet forskning. Vi samarbeider med søknadshjelpen ved Fakultet for medisin og helse, og du kan få støtte begge plasser ved behov. Vi tar imot både store og små henvendelser.

Våre nettverk

 

 

https://www.klinforsk.no/nettverk/NorCRINNorCRIN
https://www.klinforsk.no/nettverk/ECRINECRIN

Se alle kurs