Logg på

Spørsmål og svar

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar

​Hva betyr forkortelsen Klinforsk?

Klinforsk står for Klinisk forskningsenhet Midt-Norge.

 

Hva kan Klinforsk bistå med?

Klinforsk tilbyr forskningsstøtte av høy kvalitet for alle faser av kliniske studier for forskere i alle helseforetak i Helse Midt- Norge og NTNU. Hos oss kan alle som ønsker å gjennomføre en klinisk studie søke råd slik at ide kan bli til prosjekt, og bidra føre til bedre pasientbehandling. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen slik at vi kan bistå både i planlegging, søkeprosess og gjennomføring av studien. NorCRIN og ECRIN er forskningsinfrastruktur som kan bidra til å gjennomføre multisenterstudier. De har sine sekretariat hos oss. 

 

Hvem står bak Klinforsk?

Klinforsk er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og St. Olav 

 
mandag 15. juni 2020
12
tirsdag 13. oktober 2020
Nei
Innholdsside
Spørsmål og svar
Sporsmal

Oppsummert tekst:

Oppsummert: