Logg på

Beste kliniske doktorgradsavhandling og vitenskapelige artikkel 2020

Beste kliniske doktorgradsavhandling og vitenskapelige artikkel 2020

Ledere og ansatte på MH eller helseforetak i Midt-Norge er invitert til å nominere kandidater til prisene "Årets beste kliniske doktorgradsavhandling i Midt-Norge 2020" og "Beste publiserte kliniske vitenskapelige artikkel fra Midt-Norge i 2020".


Årets beste kliniske doktorgradsavhandling i Midt-Norge 2020


Kriterier:
 • Kunnskapen som er generert må være klinisk relevant og ha stor nytteverdi for bedre helse og/eller behandling
 • NTNU eller foretak i Midt-Norge må ha vært vertsinstitusjon for doktoranden

I tillegg vil det vurderes om avhandlingen oppfyller noen av følgende mål:
 • Bred kunnskap på området både når det gjelder problemstillinger og valg av metode for utførelse av arbeidet.
 • God struktur der de inkluderte delarbeidene logisk er koblet og knyttet til noen sentrale og relevante spørsmål.
 • Arbeidet skal være nyskapende og gi ny og verdifull kunnskap med sterk konkurranseevne, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Klinisk nytte og translasjonsstudier som fører kunnskap fra grunnleggende forskning til klinikken blir vektlagt spesielt.
 • Arbeidet må være basert på et solid vitenskapelig og etisk grunnlag.
 • Arbeidet vil fungere som en plattform for videre studier der andre kan ta over der PhD-arbeidet slutter.
 • Samarbeid mellom ulike enheter og samarbeid mellom grunnforskning og klinikk-nær forskning vil bli vektlagt

Beste publiserte kliniske vitenskapelige artikkel fra Midt-Norge i 2020

Nasjonalt, så vel som internasjonalt samarbeid på høyt nivå er en forutsetning for banebrytende forskning der nye paradigmer erstattes av gamle. Når forskningsmiljø i NTNU/St. Olav belønnes med publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, sender dette et positivt signal til alle forskere i våre miljø. Suksess avler suksess, og det er derfor viktig å løfte frem gode eksempler som kan inspirere andre til god forskningsinnsats.

I KLINFORSK ønsker vi god forskning og godt samarbeid og inviterer til nominasjon av den beste publiserte vitenskapelige artikkelen i Midt-Norge i 2020 (publisert tom februar 2021).

Kriterier:
 • Studien må være klinisk relevant, og ha stor nytteverdi for bedre helse og/eller behandling
 • En eller flere forfattere fra NTNU eller foretak i Midt-Norge, derav en som første eller siste navn

Kvalitet og konkurranseevne for publikasjon, nytte for behandling og helse og samarbeid mellom miljøer internt og ekstern vil vektlegges.

Har du forslag til kandidater til disse prisene?Alle fast ansatte på NTNU/foretak i Midt Norge kan fremme forslag.
Forslag og begrunnelse sendes til: post@klinforsk.no

Innsendelsesfrist: 15. mars 2021

Spørsmål kan rettes til leder for bedømmelse: leif.bjermer@ntnu.no

Utdeling av priser med presentasjon av vinnerarbeidet vil skje på Clinical Trials Day – seminar, 20. mai (digitalt, vil bli annonsert)
 
tirsdag 17. november 2020
57
onsdag 13. september 2023
Nei
Innholdsside
Aktuelt