Logg på

GCP-kurs

Kurs: Good Clinical Practice 2

Klinforsk arrangerer kurs i GCP-2 våren 2023.
Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 2

26. april 2023 09:00 — 14:30 (Digitalt via Zoom)

Kursinnhold:
Dette kurset er en videreføring av kurset GCP 1. GCP 2 går mer detaljert inn på hvordan man gjennomfører oppgaver relatert til kliniske studier og spesielt legemiddelstudier. Vi presenterer og jobber med nyttige verktøy og maler som forenkler oppgavene, og som sikrer at planlegging og gjennomføring av kliniske studier foregår innenfor regelverket.
Målet med kurset er å sette prosjektledere (sponsorrepresentanter og hovedutprøvere) i stand til å planlegge og gjennomføre kliniske studier, og spesielt legemiddelstudier. Videre ønsker vi å gi alle typer studiemedarbeidere innsikt i oppgaver relatert til koordinering og praktisk gjennomføring.

Målgruppe:
Forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som har noe erfaring med GCP fra før.

Lenke til påmelding
Frist for påmelding er 17.04.23


Detaljert kursprogram og kursmaterialer vil bli sendt ut omtrent en uke før kurset. Kursbevis vil bli sendt ut i etterkant pr mail.
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av kurset til intern bruk.

Kurset kan gi studiepoeng dersom du melder deg opp via NTNU. Dersom du ikke er student ved NTNU, kan du lese mer om hvordan man melder seg opp til enkeltemner her. Mer informasjon og emnebeskrivelse finnes her for GCP-2.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om kurset generelt eller om muligheten for å få studiepoeng.
Kontaktinformasjon: Anja Bye og Inger Storaker.


 
14. juni 2021
98
8. desember 2022
Nei
Innholdsside
Aktuelt