Logg på

Nasjonalt kurs for studiesykepleiere

Kurs: Nasjonalt kurs for studiesykepleiere

Nasjonalt kurs i studiesykepleie, i regi av NorCRIN.


Kursdager:                         

12. april kl. 12.00-15.30 

og 10. mai 13.00-15.30

Kurset avholdes:              

St. Olavs hospital/webinar med lokal fasilitator Kirsti Sørås, konst. enhetsleder Forskningsposten, Forskningsavdelingen, St. Olavs hospital

Kursomfang:                     

Ca. 25 timer for de som har erfaring i studiesykepleie. Noe ekstra tid må påberegnes for uerfarne.

Faglig innhold

Kurset berører et bredt spekter av oppgaver tilknyttet studiesykepleierrollen, og fokuserer primært på praktisk utøvelse av studiesykepleie innenfor rammen av gjeldene regulatoriske krav. 

Målgruppe

Sykepleiere som ønsker å bidra til behandlingsforskning integrert i en klinisk avdeling eller ved en forskningspost.

Læringsform og undervisning

Kurset gjennomføres på to kursdager og det vil være en kombinasjon av fysisk møte/webinar (m/gruppearbeid) og selvstudium (e-læring, videoforedrag, litteraturstudium, og hjemmeoppgaver).  

Første kursdag avholdes ved St Olavs hospital og denne dagen vil det være en kombinasjon av webinar og lokalt gruppearbeid. Digital deltagelse vil være mulig for de som ikke har mulighet til fysisk oppmøte.

Andre kursdag avholdes som webinar.

 

Påmelding gjøres på NorCRIN sine sider: Nasjonalt kurs i studiesykepleie - www.norcrin.no

Påmeldingsfrist 15. mars kl. 12.00

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kurskoordinator Tanja Igland, på e-post: tanja.igland@helse-bergen.no

 


 
7. februar 2023
118
7. februar 2023
Nei
Innholdsside
Aktuelt