Logg på

Rapportering av kliniske behandlingsstudier 2021

Rapportering av kliniske behandlingsstudier 2021

Det er åpnet for rapportering av kliniske behandlingsstudier som var pågående i 2021. Rapporteringsfristen er fredag 11. mars 2022.


På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (bl.a. tidligere NSD) skal det gjennomføres årlig rapportering i helseforetakene på antall kliniske behandlingsstudier og antall inkluderte pasienter i disse. Resultatene fra denne rapporteringen vil danne grunnlag for aktivitetsbasert finansiering til St. Olavs hospital. Bakgrunnen for rapporteringen er et politisk mål om å gi flere pasienter mulighet for deltakelse i utprøvende behandling gjennom kliniske behandlingsstudier (KBS).

Prosjektlederne for disse studiene har mottatt en e-post fra «FAS Rapportering» (regional forskningsstøtte ved OUS) med en personlig lenke til et kortfattet nettskjema som skal fylles ut innen fredag 11. mars.

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst koordinerer rapporteringsarbeidet på vegne av HOD og Sikt.


Datagrunnlaget for rapporteringen er hentet fra REKs saksportal, og med bakgrunn i dette er det utarbeidet en kvalitetssikret liste over kliniske behandlingsstudier i Norge som iht angitt start- og sluttdato er pågående.

For mer informasjon om rapporteringen, se www.cristin.no/behandlingsstudier.

Ved spørsmål, ta kontakt med forskningsrådgiver Åse K. Skain Hansen.


 
2. februar 2021
81
3. mars 2022
Nei
Innholdsside
Aktuelt