Logg på

mukurs

Kurs: Nyttig starthjelp ved klinisk utprøving av medisinsk utstyr

​18.oktober 2022 09:00 - 12.00

 (Digitalt via Zoom) 

Kursinnhold: Hva skal til for å kunne gjennomføre en klinisk utprøving av medisinsk utstyr i forhold til gjeldende regelverk.

Målgruppe: Kurset retter seg mot forskere, prosjektledere, stipendiater, leger, studiesykepleiere/koordinatorer og andre helsefaggrupper som ønsker å øke sin kompetanse innen planlegging og gjennomføring av studier av medisinsk utstyr.

Frist for påmelding er 10.10.22. 

Kursmateriell og Zoom-lenke vil bli sendt ut 1 uke før kurset. Kursbevis vil bli sendt ut pr mail i etterkant.  
22. august 2022
116
24. august 2022
Nei
Innholdsside
Aktuelt