Logg på

Torstein Hole

Torstein Hole

Forskningsrådgiver / Førsteamanuensis
+47 934 21 002
torstein.hole@ntnu.no


Kompetanse

Spesialist i indremedisin og hjartesjukdomar. Særleg interesse innanfor hjartesvikt, arytmiar og ekkokardiografi. PhD innan ultralyd.

Tidlegare erfaring som seksjonsoverlege, avdelingssjef og klinikksjef i HMR. Er no Fagdirektør i HMR, og medlem av leiargruppa i HMR. Fagdirektør i HMR er ansvarleg også for forsking, innovasjon og utdanning. Medlem av regionalt Samarbeidsorgan for forsking.

 

Arbeidsområde i Klinisk forskningsenhet

​Har lang undervisnings- og forskingserfaring. Forskingserfaring både frå kvantitative og kvalitative prosjekt og metoder. Deltar i fleire prosjekt relatert til ultralydforsking hjarte, pasientmedverknad ved akutt og kronisk sjukdom, palliative pasientforløp, og helsetenesteforsking. Er ansvarleg for NTNU kurset «Frå ide til forskingsprotokoll/artikkel» (emne MDV6005).

 

 Gjenbruk av katalogelement ‭[1]‬

onsdag 9. september 2020
18
onsdag 3. februar 2021
Nei
Innholdsside for ansatt
Ansatte