Logg på

Skip Navigation LinksInfo

​​​​​​​​​​​​​​

 

 

https://www.klinforsk.no/info/Registrering av kliniske studierRegistrering av kliniske studierKlinforsk hjelper deg med spørsmål omkring registrering av studier i databaser som ClinicalTrials.gov.
https://www.klinforsk.no/info/Optisk lesing (skanning) av skjemaerOptisk lesing (skanning) av skjemaerKlinforsk tilbyr utarbeiding og skanning av spørreskjemaer for innsamling av forskningsdata.
https://www.klinforsk.no/info/WebCRFWebCRF3WebCRF3 er en internettbasert løsning for innsamling av forskningsdata ved bruk av elektroniske skjema. Skjema utformes av ressurser ved Klinforsk.
https://www.klinforsk.no/info/Informasjon om eFORSKeFORSKeFORSK er en frittstående IKT løsning for elektronisk innsamling av data basert på skjema. eFORSK tilbyr selvbetjeningsløsning for oppsett av skjematyper og innsamling av data.
https://www.klinforsk.no/info/Randomisering i WebCRFRandomisering i WebCRF3Randomisering av pasienter sikrer riktig fordeling i henhold til protokoll av behandling versus kontroll i kliniske studier.