Logg på

Registrering av kliniske studier

Registrering av kliniske studier

Klinforsk hjelper deg med spørsmål omkring registrering av studier i databaser som ClinicalTrials.gov.

​Krav til registrering av kliniske forsøk

For å motvirke selektiv publisering og rapportering av forskningsresultater krever de aller fleste medisinvitenskapelige tidsskrifter verden over at kliniske forsøk registreres i et offentlig tilgjengelig register før de starter. Les mer om målsettingene for registrering av forsøk.

Hvilke studier gjelder kravet for?

Krav om registrering omfatter alle studier som prospektivt inkluderer forsøkspersoner til én intervensjonsgruppe eller til sammenliknende grupper, for å undersøke effekter på helserelaterte endepunkter (etter definisjonen til WHO og ICMJE).

I praksis vil det si at de aller fleste kliniske studier skal registreres, ikke bare randomiserte studier eller legemiddelstudier, men også studier:

  • som kun innbefatter én gruppe pasienter, for eksempel ved ikke-kontrollert utprøvning av en behandlingsmetode ved et lokalt sykehus i Norge

  • der man skal undersøke bivirkninger eller komplikasjoner av en behandling eller en diagnostisk metode

  • der man ser på effekter eller bivirkninger av diett, atferdsterapi, medisinsk utstyr, tilgang til helsetjenester osv.

Det er den enkelte prosjektleders ansvar å avgjøre om studien omfattes av kravet til registrering. Studier som ikke er registrert før første forsøksperson inkluderes, kan risikere å bli nektet publisering.

Hvordan registrere?

Databasen ClinicalTrials.gov tilfredsstiller kriteriene for et slikt register. NTNU, St. Olavs Hospital, Helse MR og Helse NT har hver sine kontoer der slik at den enkelte forsker kan registrere sin studie.

Ta kontakt på epost clinicaltrials@helse-midt.no for å få brukernavn, passord, og veiledning. 
18. desember 2020
76
19. september 2022
Nei
Innholdsside
Info