Logg på

Klinforsk

 Kurs og arrangement

 • 29. mars 2023
  Kl. 0900 - 12.30
  Digitalt kurs som tar for seg grunnleggende GCP-kunnskap.
  Arrangeres av Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge
  Påmeldingsfrist 20. mars.
 • 12. april 2023


  Som ledd i målsetningen om kvalitativ og kvantitativ økning i utprøvingsaktivitet i tråd med nasjonal handlingsplan for kliniske studier blir det arrangert nasjonalt kurs i studiesykepleie, i regi av NorCRIN 12.04.23 og 10.05.23.

  Mer informasjon om program og påmelding.


 • 26. april 2023

  Digitalt kurs som er en videreføring av GCP-kurs 1, og går mer detaljert inn på GCP relatert til kliniske studier, og spesielt legemiddelstudier.

  Arrangeres av Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge

  Påmeldingsfrist 17.04.23

  Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her.


 • 9. mai 2023

  Kl. 09.00-12.00
  Kurset er digitalt via Zoom. Lenke sendes ut i forkant.

  Arrangeres av Klinisk forskningsenhet Midt- Norge.
  Påmelding via denne lenken innen 02.05.2023.

  Mer informasjon og foreløpig kursprogram.

 •  Fagmøter