Logg på

NorCRIN

NorCRIN

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network, NorCRIN, er et nasjonalt forskningsnettverk bestående av de seks universitetssykehusene i Norge. Leder og sekretariat for nettverket ligger ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

Gjennom NorCRIN-samarbeidet forventes følgende resultat:

 • flere forskerinitierte kliniske studier
 • flere nasjonale studier
 • flere pasienter som deltar i kliniske studier
 • deltakelse i flere internasjonale (nordiske/EU) studier
 • flere industrifinansierte studier
 • økt omfang av og gjennomføringshastighet på kliniske studier
 • økt grunnlag for forskningsbasert klinisk praksis

NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Stavanger universitetssjukehus HF
 • Haukeland universitetssjukehus HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF


NorCRINs hjemmesideFoto: NorCRIN 


 
onsdag 14. oktober 2020
25
torsdag 19. januar 2023
Nei
Innholdsside
Nettverk