Logg på

Statistikk

Statistikk

Vi tilbyr veiledning i statistikk til forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og i Helse Midt-Norge. Henvendelser kan være knyttet til oppgaver av kortvarig karakter, men kan også danne grunnlag for et langvarig forskningssamarbeid.


Hva kan vi tilby?

Vi kan bistå ved statistikk-relaterte spørsmål i ulike faser av et forskningsprosjekt, slik som spørsmål innen følgende områder:   
Valg av statistisk metode 
Beregning av studiestørrelse 
Bruk av statistisk programvare 
Tolkning og presentasjon av resultater 

Henvendelsen til veiledningstjenesten bør inneholde en kort beskrivelse både av problemstilling, studiedesign og tilgjengelige data, sammen med en beskrivelse av hva du trenger råd og hjelp til. Vi oppfordrer til å ta kontakt allerede tidlig i planleggingsfasen av prosjektet.  Du vil få tilbakemelding via e-post, eller ved at vi avtaler et møte. 

For studenter som har behov for veiledning i statistikk knyttet til masteroppgaven eller hovedoppgaven i medisinstudiet, forventes det at forespørselen utarbeides i samråd med veileder, og at veileder deltar sammen med studenten på et eventuelt møte. 

Programvare  
Vi har kompetanse på ulike statistikk-programmer, blant andre følgende programmer:  
  • SPSS: Generelt statistikkprogram som er svært mye brukt innen medisinsk forskning. Enkelt å bruke, og passer bra for de fleste. 
  • Stata: Generelt statistikkprogram. Har vesentlig flere muligheter enn SPSS, men er samtidig brukervennlig. Brukes i økende grad innen medisinsk forskning. 
  • R: Avansert og fleksibelt statistikkprogram, både for beregninger og grafikk. Noe mer krevende å sette seg inn i og bruke enn SPSS og Stata. 

Undervisning
Statistikere ved Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge er også emneansvarlige og faglærere i flere kurs i medisinsk statistikk ved NTNU. 

Kurs på master-nivå, administrert ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM):

Kurs på PhD-nivå, administrert ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM): 
PhD-studenter og andre forskere som skal bruke statistikk i sin forskning i medisin eller helsefag, bør som et minimum tilegne seg kunnskaper tilsvarende Medisinsk statistikk del I, og det på et tidligst mulig stadium av forskningsprosessen.  Men vi anbefaler å også ta kurset Medisinsk statistikk, del II. 

For mer informasjon om innhold i kursene viser vi til emnesidene. 


Nøkkelinfo om statistikk

Vi kan bistå ved statistikk-relaterte spørsmål i ulike faser av et forskningsprosjekt, slik som spørsmål innen følgende områder:  
  • Valg av statistisk metode 
  • Beregning av studiestørrelse 
  • Bruk av statistisk programvare 
  • Tolkning og presentasjon av resultater 

Kontakt: medstat@mh.ntnu.no 

Ved behov for bistand fra flere grupper i Klinforsk, bruk kontaktskjemaet.  


 
3. juni 2020
9
3. februar 2021
Nei
Innholdsside
Tjenester