Logg på

RUS- OG VOLDSSTATISTIKK 2010–2019

Denne rapporten presenterer funn fra alle
blodprøvene politiet har sendt inn til Avdeling for rettsmedisinske fag i forbindelse med etterforskning av vold perioden 2010 til 2019.
Avdeling for rettsmedisinske fag. Oslo Universitetssykehus
 
12. mai 2021
71
12. mai 2021