Logg på

Om oss

Om oss

Vi i Klinisk Forskningsenhet er her for å bidra til at forskere i Midt-Norge skal kunne gjennomføre mer og bedre klinisk forskning.

kunnskapssenteret høst_åse_red2.png

​Enheten så dagens lys i april 2019, og her jobber tidligere ansatte fra AKF på MH fakultetet og fra kontor for forskningsstøtte på St Olav sammen. 

Klinisk forskning er avgjørende for utvikling av helsetjenestene og for å oppnå målet om kunnskapsbasert behandling. Alle medisin og helsefaglige disipliner bygger på vitenskapelige prinsipper for utvikling av ny kunnskap og nye metoder. Myndighetene har satt fokus på å få flere og bedre kliniske studier i Norge. Et av tiltakene er å bygge opp bedre kompetanse og støtte for planlegging og gjennomføring av slike studier. Målet er å forstå og behandle sykdommer bedre, og å gi pasienter tilgang til ny og utprøvende behandling.  

Klinforsk tilbyr forskningsstøtte for alle faser av kliniske studier for forskere i NTNU og helseforetakene i Midt- Norge. Med de fordeler det gir å både være knyttet til sykehus og universitet, har vi en unik kompetanse og sammensetning: I enheten jobber det både rådgivere som er akademisk ansatte, som også driver egen forskning og undervisning, sammen med rådgivere med ulik spisskompetanse innen medisin helsefag og kliniske studier. 

Her settes forskeren og forskningen i sentrum, og vi gleder oss til å utvikle oss sammen med dere! 


Se en oversikt over ansatte i Klinforsk.

 
mandag 15. juni 2020
11
fredag 3. mars 2023
Nei
Innholdsside
Om oss
Om

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret, 4. et.
Olav Kyrres g. 10, 
Trondheim


Klikk på kartet nedenfor for å vise i full skjerm:


Postadresse

.......


Fakturaadresse

Fakturamottak
St. Olavs hospital

Postboks 2622
6405 MOLDE

NB! Må merkes Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge


Kontaktinfo nettstedet klinforsk.no

post@klinforsk.no

Vi gjør oppmerksom på at nettsiden er under utvikling.

Tilgjengelighetserklæring